top 10 richest  


Celebrity net worth   >    >    >   

avatar
Web Video star
Birthday Birthday : 1995-05-05

birthplace birthplace : Pennsylvania
Birth Sign Birth Sign : Taurus
Age Age : 23

Many people ask about Niki Demartino Height and Weight 2016, size, age, body statistics and measurements. Niki Demartino is an American Web Video Star, her birthday is on May 5, 1995 in Pennsylvania, her birth sign is the Taurus, and her Real name is Niki Demartino. So how much does Niki Demartino weigh in 2016? How tall is Niki Demartino, and what are her body measurements? How much is Niki Demartino Height and Weight?

Biography:
Niki Demartino has been popular for being a Beauty and fashion YouTube guru.
Niki Demartino has a sister called Gabi with who she collaborates on the channel nikiandgabibeauty.

Niki Demartino height in feet and m:
Niki Demartino height is not available

Niki Demartino weight in Pounds/lbs and KGs:
Niki Demartino weight is not available

Niki Demartino Body statistics
Niki Demartino Eyes color: Light brown
Niki Demartino Hair Color: Dark Brown
Niki Demartino Bra size: not available
Niki Demartino Shoe size: not available
Niki Demartino body measurements: not available
Niki Demartino Dress Size: not available
Niki Demartino Waist size: not available
Niki Demartino Arms/ biceps size: not available
Niki Demartino Hips size: not available
Niki Demartino Chest size: not available

Other celebrities with the same first and last name:
Niki Yang, Niki Lauda, Niki Koss, Niki Caro, Niki Davis, Niki Wipf, Niki Cipriano, Niki Taylor, Niki Karimi, Nikita Ager, Niki Botelho, Niki Spiridakos, Niki Iliev, Niki Dantine, Niki Marvin, Niki Kemeny, Niki Rubin, Niki Nakayama, Niki Harris, Niki Walia , Niki Shadrow, Niki Flynn, Nikita Mikhalkov, Niki McElroy, Nikita Ramsey, Niki Huey, Niki Flacks, Niki Linardou, Niki Stein, Nikitin Dheer, Niki Topgaard, Niki Finger, Nikie Zambo, Niki Nordenskjöld, Niki J. Crawford, Solmaz Niki-Kermani, Niki Savva, Niki Middleton, Niki Usbay McDonald, Niki Nowak, Niki Aken, Niki Montazaran, Niki Moore, Niki Boyle, Niki Faulkner, Niki Schwartz-Wright, Nikita Bogolyubov, Niki Drozdowski , Niki Chow, Niki Holt, Niki Lexa.


/p>

Celebrity A-Z :
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
O
 
P
 
Q
 
R
  
T
 
U
 
V
 
W
 
X
 
Y
 
Z